ELVOREV Projekční

Poskytujeme komplexní služby od architektonické studie po realizační dokumentaci
Zajistíme veškerou realizační činnost, jednání s dotčenými orgány až po vydání povolení stavby.

ELVOREV Projekce s.r.o. vznikla jako dceřiná společnost firmy ELOVREV s.r.o., která je více jak 20 let na trhu.

Cílem naší společnosti je poskytovat komplexní služby od architektonické studie po realizační dokumentaci. Zajistíme pro vás veškerou inženýrskou činnost, jednání s dotčenými orgány státní správy až po vydání povolení stavby.

Pomůžeme Vám vybrat vhodného dodavatele a budeme dohlížet na kvalitní provedení Vašeho snu.

Naše služby

Realizujeme architektonické studie, komplexní projektovou přípravu, zajišťujeme inženýrskou činnost, přípravu staveb i technický dozor.

Architektonická studie

Zpracovává se pro lepší představu o budoucím stavebním záměru. Může sloužit jak jednotlivým investorům pro jejich soukromé účely, tak širšímu publiku např. u veřejných staveb.

Komplexní projektová příprava

  • Komplexní projektovou přípravou rozumíme zpracování dokumentace od začátku až po konec Vašeho projektu.
  • Zaměření a posouzení stávajícího stavu objektů u rekonstrukcí
  • Koncepce staveb a ekonomické vyhodnocení
  • Projektová příprava staveb
  • Dokumentace k územnímu rozhodnutí
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení
  • Realizační dokumentace
  • Statické posudky staveb a návrhy následných opatření
  • Položkové rozpočty a výkazy výměr

Inženýrská činnost, příprava staveb

Dokážeme přesně připravit veškeré materiály nutné před samotnou realizací.

Technický dozor

Dokážeme bezpečně a s přehledem zajistit dohled nad hladkým průběhem Vaší stavby. Dokážeme přesně a rychle posoudit kvalitu stavebních prací.

Naši lidé

Radomír Chudárek
jednatel firmy
+420 722 921 223
Vladimír Blaha
projektant
+420 702 180 340
Pavel Weigl
projektant
+420 702 156 405
Roman Svitálek
projektant
+420 702 156 405
Petr Venclík
projektant
+420 702 156 405
Inženýrská činnost
+420 702 156 410
projekce@elvorevprojekce.cz

ELVOREV Projekce s.r.o.

Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín

tel.: +420 722 921 223
e-mail: info@elvorevprojekce.cz

IČ: 095 93 578
DIČ: CZ09593578
SCHRÁNKA: ztsnaiq